Η Χρυσάνθη Πατσοπούλου γεννήθηκε στη Θήβα. Είναι απόφοιτος της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π. (1995).

Πιστεύει ότι η αρχιτεκτονική πηγάζει από μία σαφή κεντρική ιδέα. Ενδιαφέρεται για την ιδέα δημιουργίας του χώρου, μέσω ενός συστήματος γεωμετρικών στοιχείων.

Από το 2000 διατηρεί γραφείο αναλαμβάνοντας μελέτες και κατασκευές κυρίως κατοικιών, γραφείων και επαγγελματικών χώρων. Το 2007 συμμετέχει στη 5η biennale Ελλήνων Αρχιτεκτόνων.

Βασική ιδέα της αρχιτεκτονικής της είναι η καλύτερη διαβίωση του ανθρώπου στο χώρο. Ο αρχιτεκτονικός χώρος κτίζεται με βάση την λειτουργικότητα, την ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη, τη χαρά να βρίσκεται μέσα σ΄αυτό και την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής του. Βασικά στοιχεία των μελετών είναι η μελετημένη χρήση του φωτός ο σωστός προσανατολισμός, η ένταξη  του κτιρίου στο φυσικό περιβάλλον και απλές γεωμετρικές γραμμές.

 

 
     
 

Design by Tsigos Computing & Web Design